ASPERGER SENDROMU

 

 

 

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

 

Asperger sendromu, otizmin bir türü olarak kabul edilse de genellikle geç fark edilen beyin davranışlar sistemindeki (nörobiyolojik) bir bozukluktur.

Asperger sendromu olan bireylerin zihinsel ve dil gelişimleri normal veya normalin üstündedir. Zihinsel gelişimleri, özbakım becerileri, çevresinde olan şeyler hakkındaki farkındalık düzeyleri konusunda yaşıtlarına oranla belirgin bir farklılık göstermemektedirler. Bu nedenle sendrom, üç dört veya daha ileriki yaşlarda anlaşılmaktadır. Erkek çocuklarında daha sık görülen bir sendromdur. Öyle ki; erkek çocuklarında görülen asperger sendromu oranı kız çocuklarında görülme oranının dokuz katıdır.

Asperger sendromu ile tanılanmış bireyler normal eğitim okullarına  gidebilir. Gerekli destek ve doğru eğitim ile hayatlarını sürdürebilen bireylerdir.

 

 

 

ASPERGER SENDROMUN BELİRTİLERİ NEDİR?

 

Asperger sendromu olan bireylerde aşağıda ifade edilen özellikler gözlenebilir;

 • Göz kontağı kuramama veya göz temasından kaçınma,
 • İçe kapanık olma,
 • Fiziksel temastan hoşlanmama,
 • İletişim sırasında ses tonunu (yüksek veya aşırı kısık ses tonu) ayarlayamama,
 • Hislerini veya bir konu hakkındaki düşüncelerini paylaşma isteği duymama,
 • Kendini tekrarlayan(sürekli aynı) davranışlar(ellerini sallama, sallanma…)sergileme,
 • Bazı konularda(arabalar, teknolojik cihazlar, eşyalar…) aşırı ilgili olma,
 • İlgi duydukları konu hakkında tekrarlanan sorular sorma veya ilgi duydukları o konu hakkında çok uzun süre tekrar tekrar aynı şeyleri söyleyerek konuşma,
 • Mimiklerini(yüz ifadelerini) duruma uygun şekilde yön verememe,
 • Jestlerini(vücut hareketlerini) duruma uygun şekilde yön verememe,
 • Sosyal iletişim noktasında sorunlar yaşama,
 • İletişim başlatmama veya var olan iletişimi sürdürememe,
 • Topluma açık ortamlarda kendini ifade etmede sınırlılıklar yaşama,
 • Kendi isteklerinde(ortam uygun olmasa bile) ısrarcı ve aşırı talepkar olma,
 • Az sayıdaki şey ile ilgilenme ve bu şeylere saplantılı düzeyde ilgi duyma,
 • Günlük yaşantısında, sıradan(rutin) olan şeylerin değişmesi durumunda, rahatsızlık duyup huzursuz olma,
 • Soyut kavramları anlama ve hayal kurmada zayıflık veya sınırlıklar,

NOT (1): Dünya üzerinde yaşayan tüm bireyler birbirinden farklı olduğu gibi asperger sendromlu bireylerde gelişimsel açıdan birbirinden farklı özellikler gösterebileceği unutulmamalıdır.

NOT (2): Eğer çocuğunuz yukarıda ifade edilen belirtilerden bir kaçını veya tamamını gösteriyor ise; çocuğunuz bir özel eğitim uzmanı tarafından değerlendirmeye alınmalıdır.

NOT (3) : Uzman özel eğitim kadromuz ile tanışmak için sizleri kurumumuza bekliyoruz.

 

ASPERGER SENDROMUNUN NEDENLERİ NEDİR?

 

            Asperger sendromunun sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Genetik faktörlerin de baskın olduğu düşünülmekle birlikte sendromun oluşmasında aşağıdaki nedenler yer aldığı ifade edilmektedir:

 • Çevresel etmenler,
 • Geç veya güç doğum,
 • Beyin zedelenmeleri,
 • Doğum sonrası yaşanan kaza veya hastalıklar,