(0-3 yaş) Bebeklik Döneminde ;  çocuğun gelişimsel olarak değerlendirilmesi yapılmaktadır. Böylece  çocuğun ihtiyaçları belirlenerek  ilgili sorunlara, erken dönemde müdahale edilmektedir. Belirlenen aralıklarla çocukların gelişimsel takibi yapılmakta, gelişime yönelik problemler tespit edildiğinde gerek ailenin gerekse bebeğin eğitsel   yönlendirilmesi yapılarak sağlık, görsel, işitsel, algısal, motor, bilişsel,dil, duyusal ve sosyal gelişim alanındaki gereksinimleri için de aile danışmanlığı yapılmaktadır. Buna bağlı olarak  evde eğitim destek programları hazırlanarak, 0-3 yaş dönemindeki  bebeklerin gelişimsel gereksinimleri doğrultusunda  ve tüm gelişim alanlarına yönelik uyaran verilmesi konusunda aileler(anne-baba-kardeş-büyükanne-büyükbaba-bakıcı vb) bilgilendirilmektedir. Ayrıca bebeklerin gelişimsel durumlarına uygun olarak aile–bebek gelişimsel oyun grupları oluşturulması önerilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başlangıç olarak aileyi ve çocuğunu tanımaya yönelik “aile sosyal inceleme formu“ doldurulmaktadır. Bunu takiben çocuğa, yaş grubuna göre gelişimsel testler uygulanmaktadır.
Öncelikle çocuğun sağlık durumu ile ilgili olarak aileden;  o güne kadar yaptırmış olduğu muayeneler (Göz, KBB, FTR, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri, Diş ) aldığı tanı ve teşhisler, hekimlerinin önerileri ve kontrol süreçleri  hakkındaki bilgiler  alınmaktadır. Daha sonra, çocuğun gelişimsel seviyesinin çok iyi incelenmesi için çocukla iletişim sürecine geçilir.Çocukla ilgili gelişimsel değerlendirmeler yapıldıktan sonra anne eğitime alınır. Ailelere önerilerde bulunularak bir sonraki takibe kadar evde eğitim destek programı oluşturulur.

 

 

 

 

 

 

•    Annelerin, bebekleri ile iletişime girerek bebeklerinin gelişimsel değerlendirme sonucuna göre gelişimsel etkinlikleri uygulamaları, 
•    Aynı zamanda çocuklarının sosyalleşmelerine destek olmak için kısa süreli birlikte oyun oynayarak iletişime girmeleri desteklenmektedir
•    Her bebeğin eğitsel ihtiyacına uygun olarak hazırlanan özel bireysel eğitim seansını bizzat uzmanın eğitimini birebir izlemesi sağlanmakta böylece uygulamalarda oluşacak hatalar en aza indirgenmektedir.
•    Her bebek için, onların gelişimsel özelliklerine, gelişimsel sorunlarına, oyun ve oyuncak seçimlerine, ev içi kazalar ve bebeklerinin güvenlikleri için alınacak önlemlere, aile tutumlarına ve aile eğitimlerine yönelik danışmanlık yapılmaktadır. 
    •    Bebek ve ailesini birlikte ele alan, bebek ve aile merkezli yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış değerlendirme yaklaşımları kullanılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler ile gereksinimleri belirlenen bebek ve ailesi, bireysel gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan gelişimsel destek programlarından yararlanmaktadırlar. 
•    Alıcı ve ifade edici dilde güçlük çeken , dil ve konuşmada gecikme, gelişimsel dil bozukluğu, kekemelik, artikülasyon bozukluğu ve fonolojik bozukluk yaşayan çocuklara ve ailelerine yönelik kapsamlı değerlendirmelerin yapılması, bu yolla, gelişimsel olarak desteğe gereksinim duyan , dil ve konuşma gelişimi açısından risk altında bulunan çocukların belirlenmesi, bireyselleştirilmiş programlarla  desteklenmesi ve gerektiğinde ilgili diğer birimlere yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

    •    Gelişimsel destek programlarından yararlanan bebeklerin gelişimsel takipleri sistematik olarak aylık periyotlarla yapılmaktadır.