OTİZM NEDİR?

            Otizm çeşitli faktörlerle doğum öncesi meydana gelebildiği gibi yaşamın ilk yılları ile birlikte başlayıp yaşam boyu süren karmaşık bir nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Bir başka ifade ile ; otizm tanısı almış olan bireylerin beyin fonksiyonlarında biyolojik ve doğal bir bozulma vardır. Otizmin tanımı ile birlikte öncelikli olarak bilinmesi gereken konu ; Otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) konu başlığı altında değerlendirilmektedir.

Bu gelişimsel bozukluk, otizm tanısı almış olan bireylerin sosyalleşmesi, iletişim kurabilmesi veya toplum içerisinde bağımsız işlevde bulunabilmesi konusunda sınırlılıklar yaratmaktadır. Bu sınırlılıklar da kişinin yaşam kalitesini etkilemektedir.

 

 

 

 

OTİZM NE DEĞİLDİR?

 

 • Otizm, bir ruh hastalığı değildir,
 • Anne-baba veya diğer kişilerin  ilgisizliği, soğukluğu veya bilinçsizliğinden dolayı ortaya çıkan bir durum değildir,
 • Stres veya herhangi bir duygu yoksunluğu ortaya çıkan bir durum değildir,
 • Herhangi bir kültüre veya herhangi bir gelir düzeyindeki insanlara özgü bir durum değildir,

 

 

 

 

 

OTİZMİN BELİRTİLERİ NEDİR?

 

 

 

 

             Otizm tanısı almış olan bireylerin özelliklerini belli ifadelerle sınırlandırmak yeterli olmayacaktır ama  genel itibarı ile özelliklerini aktaracak olursak:

 • Fiziksel özellikleri bakımından, normal gelişim gösteren çocuklardan her hangi bir farklılıkları bulunmamaktadır,
 • Göz kontağı/göz teması kurmama veya kısa süreli de olsa göz temaslarından kaçınma,
 • Seslenildiğinde dönüp bakmama,
 • Sese kayıtsız kalırken bazı olağan seslere (araba sesi, kedi miyavlaması, bebek ağlaması..) aşırı tepki gösterme,
 • Bulunulan ortama veya konuşulan konu ile alakalı olmayacak şekilde gülme ve ağlama gibi duygusal tepkiler gösterme,
 • Duygularını başkaları ile paylaşmama,
 • Erken çocukluk (bebeklik) dönemlerinde normalden çok daha fazla ağlama veya olağan dışı denilecek düzeyde usluluk, sakinlik ve bütün günü yatakta geçirme,
 • Taklide dayalı ( ce e oyunu gibi) öğrenme yaşantılarının azlığı,
 • Bedeninin herhangi bir bölümünü (kolunu, başını..) sallama,
 • Etrafındakilere (kimi zaman anne baba da dahil olmak üzere) karşı ilgisiz olma,
 • Çevresinde olan olaylara karşı ilgisizlik/kayıtsızlık,
 • Sosyal bağlamda iletişimde bulunmaktansa, kendi kendine vakit geçirme eğiliminde olma,
 • Kendini tekrarlayan hareketler yapma,
 • Evde, okulda veya bulunduğu herhangi bir ortamda olan nesnelerin yok olması veya yerinin değişmesin aşırı tepki gösterme, huzursuz olma, uzun süreli ağlama hatta öfke nöbetleri geçirme, 
 • Dönen cisimlere (çamaşır makinesi, araba tekerlekleri…) ilgi duyma
 • Çoğunlukla konuşmama, konuşsa bile söylenileni tekrar etme, anlamsız tekrarlar, kelimeleri iletişim için kullanmama veya tek düze bir ses tonu ile konuşma,
 • Çevresinde yeni bir şeyler öğrenmek için girişimde bulunmama,
 • Aşırı hareketli, hırçın ve ısrarcı davranışlar sergileme,
 • Tüm bu özelliklere ek olarak (genellikle) uyku sorunu yaşama,
 • Başkalarının gösterdiği duygulara tepkisiz kalma (kendisine gülümseyen birisine donuk gözlerle bakma gibi…)
 • Fiziksel temasta bulunulmasından (sarılma, öpme, baş okşama…) hoşlanmama,
 • Televizyona, teknolojik cihazlara ve müziğe aşırı ilgili olma,
 • NOT (1): Dünya üzerinde yaşayan tüm bireyler birbirinden farklı olduğu gibi otizm tanısı almış olan bireylerde gelişimsel açıdan birbirinden farklı özellikler gösterebileceği unutulmamalıdır.

  NOT (2): Eğer çocuğunuz yukarıda ifade edilen belirtilerden bir kaçını veya tamamını gösteriyor ise; çocuğunuz bir özel eğitim uzmanı tarafından değerlendirmeye alınmalıdır.

  NOT (3) : Uzman özel eğitim kadromuz ile tanışmak için sizleri kurumumuza bekliyoruz.